Even geduld aub...

                                                         

           vakmanschap is meesterschap
scherp en een no-nonsense aanpak
    de ondernemer naast de ondernemer
            grip op de veranderingen
als een gids voor onze route

                                                                       "scherp en een no-nonsense aanpak"

ORGANISATIE

GR SWB Midden Twente in Hengelo

CONTACTPERSOON

Dianne Span

FUNCTIE

Directeur Middelen & Control

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING

Als gevolg van interne en externe ontwikkelingen werd tussen de verschillende bedrijfsonderdelen niet optimaal meer samengewerkt. Betrouwbare (management)informatie ontbrak en de innovatieve ICT slagkracht bleek onvoldoende om dit te herstellen.

OPDRACHT – OPLOSSING

Als een meerjarig programma met verschillende projecten zijn wij aan de slag gegaan met de IT strategie, verdere digitalisering en (management)informatie. Onze werkwijze is gewijzigd van een afdelingsgewijze naar een procesgerichte benadering van “klantvraag” tot “product c.q dienst”. De informatievoorziening is in lijn met deze nieuwe procesgerichte benadering opgemaakt. Met de nieuwe IT Cloud strategie zijn de verouderde eilandoplossingen vervangen door centrale, bedrijfsbrede IT voorzieningen.

Onze nieuwe werkwijze heeft invloed op de uitvoerende en ondersteunende processen met bijbehorende systemen, maar nog meer op de betrokken mensen. Risico’s komen anders te liggen en de rolverdeling verandert.  

ADVIES EN BEGELEIDING

Onze bedrijfsadviseur Erik Lammers is vanaf het eerste moment betrokken en heeft ons tijdens het programma onderverdeeld in projecten begeleid. Erik is scherp en heeft een no-nonsense pragmatische aanpak. Erik is het aanspreekpunt voor ons als Directie. Hij nam ons mee naar onze stip op de horizon.

Erik schakelt deskundig met de projectteamleden en professionals in de lijnorganisatie en weet de complexe onderwerpen eenvoudig over te brengen. Erik is een allround organisatieadviseur met brede bedrijfskundige kennis van processen, systemen en informatievoorziening. Hij heeft gevoel voor financiën en oog voor de mens.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap