Even geduld aub...

               
... samen werken aan hetzelfde doel
      ... effectief verkopen
                 ... verspillingen uit het proces 
... IT écht voor je laten werken          
    ... cyber security
             ... 'in control' zijn

Projecten uitgelicht

Van strategische thema's naar programma's en projecten. Veel kleine stapjes maken samen een grote.

Werken aan een lerende organisatie die zich zelf (door) ontwikkelt gaat niet vanzelf. Bij Jongbloed Strategen helpen wij u leren ontwikkelen. Eerst in een klein comité om kennis en ervaring op te doen om het vervolgens te verankeren in de werkprocessen. Aan de hand van concrete projecten werken we samen aan de ontwikkeling van uiteenlopende onderwerpen. Hieronder een handgreep van de uitgevoerde projecten uit de bestaande praktijk:

Ontwikkelen van een strategie-plan

Projecten op het gebied van strategie houden veelal in het uitvoeren van een SWOT analyse om vervolgens de routekaart te bepalen. Op basis van de identiteit van de onderneming, haar sterke maar ook ontwikkelpunten en haar marktpositie is een ontwikkelplan opgemaakt gericht op de stip op de horizon. Het ontwikkelplan liet zien dat het productieproces beter moet aansluiten op het marketing- en verkoopproces. Andere stuurinformatie is ingezet om tot een andere productie/voorraadsturing te komen. Verspillingen zijn aantoonbaar verminderd.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Implementatie van prestatie- en risicomanagement

Projecten op het gebied van prestatie- en risicomanagement houden veelal in het invoeren van een zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus. Hoewel het in veel gevallen als een verplicht nummertje voelt, is de implementatie van risicomanagement gecombineerd met prestatiemanagement – letterlijk – een waardevol instrument. (Reputatie)schade, boetes en claims blijven meer bespaard en (onnodige) fouten worden minder snel en vaak gemaakt waardoor de kwaliteit van het productie-/dienstverleningsproces aanzienlijk stijgt.  

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Operationele aansturing en borging

Projecten op het gebied van operationeel aansturen houden veelal in het organiseren van projectactiviteiten en het activeren van teamleden. Met kennis en ervaring worden projecten van papier naar acties omgezet. De opgedane ervaring met de nieuwe werkwijze tijdens de projectfase wordt overgedragen aan de collega’s van de verschillende afdelingen. Jongbloed Strategen zijn pragmatische professionals. Wij worden ingezet voor projectmanagement of interim-management opdrachten.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Procesmanagement

Projecten op het gebied van procesmanagement houden veelal in het ontwerpen en invoeren van een nieuwe werkwijze op basis van nieuwe start-tot-einde processen. Procesoptimalisatie waarbij de klantvraag aan de basis ligt. Mensen en middelen staan opgesteld om kwaliteit te leveren. Alles is erop gericht om een product/dienst op te leveren die voldoet aan de klanteisen. Kwaliteit is geen daad, maar het is een gewoonte.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Informatiemanagement

Projecten op het gebied van informatiemanagement houden veelal in het voorzien van informatie aan gebruikers afgestemd op hun informatiebehoefte en gebruikmakend van ICT voorzieningen. Naast mensen en middelen is informatie een belangrijke bouwsteen om te ondernemen. Te vaak is informatie niet beschikbaar en/of niet betrouwbaar zodat er onjuiste beslissingen worden genomen of het werk niet kan worden uitgevoerd. Goed informatiemanagement zorgt ervoor dat in de informatiebehoefte wordt voorzien. Informatie om te verantwoorden, informatie om aan het werk te beginnen en toekomstgerichte informatie met een voorspellende waarde om te sturen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Strategisch Personeelsplanning (Duurzame inzetbaarheid)

Projecten op het gebied van Duurzame inzetbaarheid houden veelal in het beheersen van alle processen rondom “leren en ontwikkelen” om deze te integreren met de HR processen (en systemen). Medewerkers hebben de regie over hun eigen ontwikkeling en leren samen met andere teams en afdelingen. Het (digitale) ontwikkelplatform is belangrijk voor recruitment, on-boarding en doorstroming en is vormgevend voor de “employer branding”.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

IT strategie, selectie en implementatie

Projecten op het gebied van digitale transformatie houden veelal in het opstellen van een IT (Cloud) strategie die natuurlijk afgeleid is van de organisatiestrategie. Nieuwe IT technologie maakt nieuwe IT toepassingen mogelijk. Jongbloed Strategen adviseren en begeleiden bij de selectie (soms ook Europese Aanbestedingen) en implementatie van nieuwe bedrijfsbrede ERP of domein-specifieke oplossingen zoals DMS, WFM of BI toepassingen. Met name de overdracht van de project- naar de beheerorganisatie krijgt extra aandacht.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Informatiebeveiliging (cyber security)

Projecten op het gebied van informatiebeveiliging houden veelal in het opstellen van een beleid en een operationeel plan voor de uitvoering. Informatiebeveiliging is met de versnelde digitalisering een belangrijk strategisch thema. Data is niet zonder meer veilig. Menselijk falen is aan de orde van de dag waardoor bedrijfsinformatie “op straat komt op te liggen”. Ook gelet op de vele cyberaanvallen is het van belang dat mensen bewust zijn van het gevaar en om IT voorzieningen te beschermen voor kwaadwillig gedrag. Jongbloed Strategen adviseren en begeleiden om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

(Pre)-Audits

Projecten op het gebied van pre-audits houden veelal in het opzetten van een Administratieve Organisatie gericht op (interne) beheersing. Naast meer zekerheid voor het bestuur, de eigen directie  en management is het aantonen van een zogenaamd “In Control statement” voor externen een gemeengoed aan het worden. Jongbloed Strategen adviseren en begeleiden bij TPM verklaringen zoals ISAE3402 en SOC en bij ISO/NEN certificeringen.

Meer weten over deze projecten uit de praktijk? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap