Even geduld aub...

Onze aanpak - Benieuwd naar uw ontwikkelkansen?

Blijvend optimaliseren is een continu proces. Als gevolg van een veranderende klantvraag, nieuwe wetten en regels, innovatieve technieken, (plots) opkomende concurrentie en nog veel meer is het zaak dat uw organisatie meebeweegt om uw klanten goed te bedienen en grip te houden op de bedrijfskosten. Langs de lijnen van strategie, processen, informatie, mensen en middelen bieden wij concrete diensten om uw ontwikkelkansen om te zetten in successen.

Onze aanpak is gericht op voortdurend optimaliseren. Het begint altijd met een strategische scan. Hieruit volgen de ontwikkelprojecten.

Fase 1 Scannen en plannen

In 10 dagen (doorlooptijd!) bepalen van de strategische koers door: 

1.1. Onderzoeken van de échte identiteit en cultuur van de onderneming en haar stakeholders.

1.2. Inzicht verkrijgen in de verschillende product-marktcombinaties en hun waardeproposities. 

1.3. Onderzoeken van de ontwikkelkansen voor de interne bedrijfsvoering.

1.4. Onderzoeken van de ontwikkelkansen voor de marktbewerking.

1.5. Onderzoeken van de ontwikkelkansen voor de dienstverlening.

1.6. Op basis van de SWOT de prioriteiten bepalen voor 'Strategie in 100 dagen'. 

De kern: Feitelijk en pragmatisch


Fase 2 Organiseren en activeren

In 90 dagen (doorlooptijd!) projecten uitvoeren om concrete producten op te leveren door:

2.1. Inrichten van projectteams.

2.2. Opstellen projectplan 'businessplan op 1A4' voor elk strategisch thema.

2.3. Uitvoeren van projecten om stap voor stap resultaten op te leveren.

2.4. Garagebijeenkomsten om elkaar te informeren en nieuwe energie op te doen.

De kern: Samen met de mensen waarbij eenvoud de norm is

   
Fase 3 Borgen

Telkens na 100 dagen de onderneming op een hoger niveau brengen door:

3.1. Documenteren van de veranderingen.

3.2. Overdragen van kennis en bijbrengen van vaardigheden.

3.3. Borgen en bestendigen door periodieke herhaling.

De kern: Eigenaarschap en (persoonlijke/team/organisatie) ontwikkeling

    

Interesse gewekt? Ga naar Contact voor een persoonlijk advies.

       

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap