Even geduld aub...
      
 ... feitelijk en pragmatisch
             

                           ... samen met de mensen

 ... eigenaarschap en ontwikkeling

Onze aanpak - Benieuwd naar uw ontwikkelkansen?

Blijvend optimaliseren is een continu proces. Als gevolg van een veranderende klantvraag, nieuwe wetten en regels, innovatieve technieken, (plots) opkomende concurrentie en nog veel meer is het zaak dat uw organisatie meebeweegt om uw klanten goed te bedienen en grip te houden op de bedrijfskosten. Langs de lijnen van strategie, processen, informatie, mensen en middelen bieden wij concrete diensten om uw ontwikkelkansen om te zetten in successen.

Onze aanpak is gericht op voortdurend optimaliseren. Het begint altijd met een strategische scan. Hieruit volgen de ontwikkelprojecten.

Fase 1 Strategisch scannen

1.1. Onderzoeken naar de échte identiteit van de onderneming en haar eigenaar.

1.2. Inzicht verkrijgen in de verschillende product-marktcombinaties en hun waardeproposities. 

1.3. Onderzoeken van de ontwikkelkansen voor de visie, ambities en strategische doelen.

1.4. Onderzoeken van de ontwikkelkansen voor de marktbewerking en interne bedrijfsvoering.

1.5. Voorbereiden en uitwerken van de ontwikkelkeuzes voor de visie en strategie. 

De kern: Feitelijk en pragmatisch


Fase 2 Leren ontwikkelen

2.1. Organiseren en activeren van strategische thema's en ontwikkelprogramma's.

2.2. Inrichten van ontwikkelprojecten met een afgebakende scope, doel, planning en benodigde inzet van middelen en mensen.

2.3. Uitvoeren van ontwikkelprojecten om stap voor stap resultaten op te leveren.

De kern: Samen met de mensen waarbij eenvoud de norm is

   
Fase 3 Leren ontwikkelen verankeren

3.1. Documenteren van de veranderingen.

3.2. Overdragen van kennis en bijbrengen van vaardigheden.

3.3. Borgen en bestendigen door periodieke herhaling.

De kern: Eigenaarschap en (persoonlijke/team/organisatie) ontwikkeling

    

Interesse gewekt? Ga naar Contact voor een persoonlijk advies.

       

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap