Even geduld aub...
       ... een blijvende goede reputatie 
... samenwerken in de keten
                        ...succesvol innoveren
 ... werken vanuit klantbehoefte
                 ... beheers de processen
... strategisch plannen van personeel

Strategische thema's

Langs de lijn van strategische thema's worden ontwikkelkansen benut. Pragmatisch en feitelijk. Samen met mensen. Eenvoud is de norm. Zonder te pretenderen volledig te zijn, zijn de volgende thema's waarlangs Jongbloed Strategen gewend zijn te werken. 

Continuiteit – een blijvende goede reputatie

Maak de dromen waar door te doen waar je goed in bent. Ken de bedrijfswaarden en draag deze uit. Bepaal de spreekwoordelijke stip op de horizon en deel deze visie met je collega’s. Stel strategische doelen, volg actief de geleverde prestaties en stuur bij indien nodig. Voer een verantwoord fiscaal en financieel beleid door altijd de juiste prijs-kwaliteit verhouding van je aanbod te leveren.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Marktgericht | samenwerken in de keten

Samenwerken in de keten vraagt om een andere rolverdeling en ander gedrag van de betrokkenen te ontwikkelen. Belangrijk is onderling vertrouwen.  Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. In veel gevallen is het verlagen van de kosten de drijfveer, terwijl ketensamenwerking zeker ook ontwikkelkansen biedt voor een hoger kwaliteitsniveau op diverse onderdelen door een proces van leren en verbeteren. Klantbehoeften staan aan de basis van het proces van marktgericht denken en werken.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Innovatiekracht | succesvol innoveren

Innovatie helpt problemen te overwinnen. Bovendien blijkt dat organisaties die innoveren, weerbaarder in de crisis staan dan organisaties die behoudend blijven. Cruciaal dus dat je ook in crisistijd competitief en wendbaar blijft. Nieuwe product-marktcombinaties en de vertaling hiervan in nieuwe werkwijzen vragen om aandacht en moet je activeren. Een innovatieproces moet ingericht worden en mensen moeten worden geactiveerd om te innoveren. Het gaat immers niet vanzelf.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Klantgericht | werken vanuit de klantbehoefte

Klantgerichte organisaties denken ‘van buiten naar binnen’.  Ze beginnen bij de wensen en behoeften van hun belangrijkste klanten. Klantgerichte organisaties maken duidelijke keuzes in wat ze wel doen, en wat ze niet doen, en ze weten altijd voor wie ze het doen.  Klantgericht handelen zorgt ervoor dat de hele organisatie, inclusief processen, middelen en niet te vergeten de mensen binnen die organisatie, erop gericht zijn om de wensen en behoeften van hun klanten te vervullen, met inspiratie, creativiteit en passie. Met als doel om lange termijn relaties op te bouwen met die klanten die ertoe doen.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Procesgericht | voortdurende procesoptimalisatie

Van afdeling naar procesgericht werken. Het toewerken naar een procesgerichte werkwijze is meer dan het invoeren van nieuw CRM en ERP systeem,  het volgen van wat verandermanagement workshops of het volgen van een training. Het is een groeipad, een ontwikkeling waar het management leiderschap moet tonen en waar de professional nut van moet hebben.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Leverbetrouwbaarheid – beheers de processen

Procesmanagement raakt vele thema’s, hierbij valt te denken aan: risicobeheersing in de processen, sturen op prestaties, het documenteren van de processen met de hierbij een passende systeemondersteuning en het vinden en doorvoeren van (proces)verbeteringen. Zorg voor interne beheersing als het gaat om het beveiligen van informatie en persoonsgegevens. De menselijke kant van procesmanagement bepaalt uiteindelijk het succes dat wordt behaald. Goed procesmanagement valt en staat met sturen op gedrag. Plan. Do. Check. Act.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Digitale transformatie | automatiseer de processen

Het behoeft waarschijnlijk geen groot betoog waarom zoveel organisaties een digitale transformatie ondergaan. Digitale gegevens worden gebruikt om werkzaamheden te vereenvoudigen, digitalisering voegt waarde toe aan elke klantinteractie en de digitale transformatie brengt nieuwe verdienmodellen dichterbij. Digitale transformatie begint bij het opstellen en uitvoeren van de IT (Cloud) strategie gebaseerd op de strategische organisatiedoelen.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Duurzaam inzetbaar | strategisch plannen van personeel

Duurzame inzetbaarheid is een combinatie van mensen aan je binden en de ruimte geven om te ontwikkelen. In een moderne organisatie is het nodig dat je de strategie aanpast aan de veranderende omstandigheden. Mensen zijn de succesfactoren voor de beoogde veranderingen. Jongbloed Strategen helpt bij leren ontwikkelen. Wij gunnen onze klanten gemotiveerd en bevlogen personeel die het verschil maken. Dit gaat niet vanzelf, dit vraagt om activatie.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

Managementinformatie | van verantwoorden naar sturen en voorspellen

U mag van Jongbloed Strategen verwachten dat we niet alleen problemen aan de orde stellen, maar ook komen met oplossingen. Niet met de enige silver bullet-oplossing, maar wel met pragmatische oplossingen gericht op uw situatie. U wilt risicomanagement werkend maken in uw organisatie? Laten we wel wezen, u doet al aan risico- en prestatiemanagement. Misschien niet zo gestructureerd, misschien teveel incident-gedreven, maar uw organisatie bestaat nog! Wilt u wat meer dan alleen op uw onderbuik vertrouwen en aan kunnen tonen dat u “in control” bent, dan vraagt dit onderwerp om activatie.

Meer weten? Ga naar Contact voor een persoonlijk gesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap