Even geduld aub...

                                                         

           vakmanschap is meesterschap
scherp en een no-nonsense aanpak
    de ondernemer naast de ondernemer
            grip op de veranderingen
als een gids voor onze route

                                                                         "als een gids voor onze route"

ORGANISATIE

Buha in Doetinchem

CONTACTPERSOON

Bas Römer

FUNCTIE

Directie

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING

Buha legt zich toe op afval- en grondstoffenbeheer, wegen, wijk- en groenbeheer, riolering en watervoorziening, begraafplaatsen, beheer en exploitatie van accommodaties, parkeren en handhaving in de openbare ruimte. Buha verleent deze diensten voor o.a. de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek en Zevenaar. Als publiekbedrijf wil Buha erkend worden als een krachtige kennis- en uitvoeringspartner om het leven van inwoners te verbeteren door een passende, duurzame dienstverlening in de openbare ruimte. Deze ambitie vraagt om een herijking van het bestaande meerjarenplan als het gaat om informatievoorziening (IV) en informatietechnologie (IT).

OPDRACHT – OPLOSSING

De directie heeft de behoefte aan een strategisch IT meerjarenplan met een horizon van 3 jaar. Het meerjarenplan is als een routekaart die afgelegd moet worden. De routekaart bevat projecten waar duidelijk wordt wat de impact is op het samenspel van processen, informatie, middelen en mensen. De directie wil voorkomen dat diverse IT-projecten en de daarmee gepaard gaande investeringen worden opgestart, zonder zeker te weten dat deze bijdragen aan de ondernemingsdoelen. De informatievoorziening moet getrapt beschikbaar en bruikbaar zijn. Dit betekent een dashboard gericht op strategische en operationele doelen afgestemd op de verschillende gebruikers.

ADVIES EN BEGELEIDING

Juist door de organisatorische wijzigingen die Buha heeft ondergaan, nu ondergaat en verder zal ondergaan, is het van belang dat de informatievoorziening en de informatietechnologie meebewegen. Gebruikers en beheerders moeten in deze beweging meegaan. Erik Lammers is ten tijde van de oprichting (2017) van Buha betrokken geweest bij het opstellen en uitvoeren van het toenmalige strategisch IT meerjarenplan en het was daarom logisch om ook nu weer Jongbloed Strategen hierbij te betrekken. Erik kent de Buha organisatie, begrijpt de dynamiek waarin Buha verkeert en legt de verbanden tussen de informatiebehoefte voor de verschillende gebruikers en de IT. Erik is als een gids die ons op de route begeleidt naar de bestemming. Hij staat ons bij met raad en daad. Behoed ons voor de risico’s en helpt ontwikkelkansen te benutten.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap