Even geduld aub...

                                                         

           vakmanschap is meesterschap
scherp en een no-nonsense aanpak
    de ondernemer naast de ondernemer
            grip op de veranderingen
als een gids voor onze route

                                                                               "grip op de veranderingen"

ORGANISATIE

Ankerslot in Enschede

CONTACTPERSOON

Tom van Verseveld

FUNCTIE

Marketing & Sales Manager

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING

Binnen onze organisatie bestaat de behoefte om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening, zijnde het ontwerpen, verkopen en produceren van cilindersloten, doorlopend te maximaliseren voor zowel onze klanten als voor onszelf. Als managementteam hebben we de indruk dat het beter kan en willen deze kansen graag benutten.

OPDRACHT – OPLOSSING

Met een LEAN-achtige aanpak zijn de bestaande werkprocessen tegen het licht gehouden, zijn oplossingen bedacht om verspillingen van wachten, overwerken en bewegingen te minimaliseren en is een verbeterplan met concrete acties opgemaakt. De scope beperkte zich overigens niet alleen tot de interne organisatie, ook de samenwerking met leveranciers en klanten is nu beter op elkaar afgestemd. Digitalisering en automatisering zijn ingezet om aan dit verbeterprogramma invulling te geven.

ADVIES EN BEGELEIDING

Wij hebben Erik Lammers gevraagd om met dit verbeterplan te helpen. Erik is actief op het snijvlak van bedrijfskunde en IT. Erik is doortastend, durft door te vragen en wil de vraag achter de vraag weten. Hij weet de hoofdzaken goed van de bijzaken te onderscheiden, waardoor het voor betrokkenen begrijpelijk en behandelbaar is. Weet daarbij theoretische modellen pragmatisch te gebruiken. Focus op kwaliteit, gericht op het resultaat met de menselijke maat en heeft grip op de veranderingen.

Zelf vind ik het prettig dat Erik verplichtingen durft aan te gaan zoals fixed fee opdrachten. Dit getuigt van ervaring en deskundigheid. Dus wil je eens een frisse, maar kritische blik (van buitenaf) om de verspillingen in kaart te hebben en creatieve ideeën te horen voor verbeteringen, dan raad ik aan om eens een bakkie te doen met Erik Lammers.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap