Even geduld aub...

                 
marktsegmentatie
                       waardepropositie
 e-commerce  leverbetrouwbaarheid
procesoptimalisatie
       hoge IT dekkingsgraad
duurzame inzetbaarheid

Actuele ontwikkelingen in de Handel

De bedrijvigheid in de handelssector is enorm. De hoge inflatie zal niet volledig in de lonen worden gecompenseerd waardoor de koopkracht onder druk blijft staan. Verder zullen de effecten van de corona pandemie en de oorlog in Oekraïne zichtbaar blijven, waardoor onder meer de beschikbaarheid van producten lager is en de kostprijs vaak juist hoger. Echter, ook in crisistijd zijn er kansen die gepakt kunnen worden door goed in te spelen op trends in de markt.

Trends en aandachtspunten in de handelssectoren

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat het alleen hebben van een fysiek ‘touchpoint’ met klanten, zoals een winkel, een kwetsbaar model is. Meerdere ‘touchpoints’ zijn zowel in B2B als in B2C nodig om te voldoen aan klantverwachtingen.

De mate waarin bedrijven in de keten van de handel prijsstijgingen in grondstoffen en logistiek kunnen doorberekenen verschilt per marktpartij. Voor die ondernemers die deze stijgingen niet (kunnen) doorberekenen staan marges onder druk waardoor hun positie in de waardeketen kwetsbaar is.

De groei van online zet door en laat zien dat (verdere) digitalisering noodzakelijk is. Daarbij is digitalisering een goede basis voor innovatie en vormt dit een duidelijke ontwikkelkans.

Alle sectoren hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en personeel heeft een ruime keuze aan werkgevers. Er heerst zowel schaarste aan personeel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Dit geldt ook voor de ondernemers in de handelssector. U als ondernemer of management team moet dit aanpakken door aantrekkelijk(er) werk te bieden. Niet alleen een hogere beloning, maar juist het aanbieden van ontwikkelkansen zorgt voor het “binden en boeien”. Je leven lang leren en ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van het verbeterprogramma dat Jongbloed Strategen hanteert.

Herkent u zich hierin?

Wilt u meer inspelen op uw ontwikkelingen? Jongbloed Strategen helpt u graag deze ontwikkelkansen te benutten. Met een beproefde aanpak komen we samen tot concrete ontwikkelacties, zorgen we voor de realisatie en verankering binnen uw organisatie. Plan hier uw entreegesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap