Even geduld aub...

oplopende kosten
                 inflatie
data en digitalisering
    voorspelbaarheid van resultaten
in control statement

Actuele ontwikkelingen in de Food

De Nederlandse voedselketen staat onder druk, onder meer door de oplopende kosten, de (laatste) corona-beperkingen en verschillende consumententrends.

Inflatie is terug van weggeweest en domineert momenteel het economische nieuws. Voedselprijzen stijgen. De reden voor de prijsverhogingen zijn de kostenstijgingen waar de hele voedingssector mee te maken heeft. Bijna alle kostenposten zijn in de afgelopen periode omhoog geschoten. De energieprijs krijgt de meeste media-aandacht, maar ook de kosten van veel agri-grondstoffen, verpakkingen, transport en personeel zijn om verschillende redenen hard gestegen. De verwachting is dat dit komende periode ongewijzigd blijft.

Data en digitalisering zijn noodzakelijk voor een toekomstbestendige strategie.

Data heeft betrekking op gegevens over je bedrijfsprocessen, producten en klanten. IT-voorzieningen zorgen ervoor dat data op gestandaardiseerde en gestructureerde wijze worden opgeslagen. Naast data uit eigen systemen is er ook steeds meer data beschikbaar via externe bronnen. Om data goed te kunnen gebruiken moet je zorgen voor structuur. De context, betekenis en samenhang van data moet duidelijk zijn om het juist te interpreteren en het te gebruiken voor managementbeslissingen. Gerichte acties kunnen worden uitgezet of specifieke doelgroepen kunnen worden benaderd om het verdienmodel te optimaliseren.

In de voedselketen beschikken veel bedrijven over data. De kans om de data ook als managementinformatie te gebruiken blijft vaak onbenut. Een gemiste kans. Door data om te zetten naar (management)informatie heb je als ondernemer extra toegevoegde waarde richting je afnemers. Dit is een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van het bedrijf.

Als je als ondernemer deze informatie goed weet te gebruiken, optimaliseer je je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van je product en je productieprocessen. Het digitaliseren en transparant maken van deze data is een volgende stap in het optimaliseren van een duurzaam verdienmodel.

Brengt dit u op een idee?

Bent u benieuwd naar uw ontwikkelkansen? Jongbloed Strategen helpt u graag deze ontwikkelkansen te benutten. Met een beproefde aanpak komen we samen tot concrete ontwikkelacties, zorgen we voor de realisatie en verankering binnen uw organisatie. Plan hier uw entreegesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap