Even geduld aub...
         schaarste aan goed personeel
automatisering en digitalisering             
          Cloud strategie        cyber security
Dashboarding

Actuele ontwikkelingen binnen de Dienstverlening

Binnen de dienstverlening volgen veranderingen elkaar in rap tempo op. Voor veel dienstverleners zijn de vooruitzichten gunstig. De verwachting is dat de uitdagingen die voor de corona pandemie al aanwezig waren, de komende jaren nog groter worden. Er zijn zorgen om schaarste aan personeel. Het personeelstekort is deels op te lossen door verdere digitalisering en automatisering. De Cloud strategie heeft de toekomst. Uitfaseren van de bestaande (on premise) IT voorzieningen en deze vervangen door “online” ERP systemen is het motto. Bijkomende uitdaging is cybersecurity. Juist de menselijke factor is immers de grootste boosdoener bij cyber security issues.

Meer en meer wordt er binnen de dienstverlening van de ondernemer of management team gevraagd om aan te tonen van het “in control” zijn. Klanten worden kritischer en verlangen een bewijs dat de dienst voldoet aan de gestelde eisen en dat het totstandkomingsproces compliant is aan de wetten en regels. En mochten de klanten het nog niet eisen dan wil je als ondernemer of management team de concurrentie in ieder geval een stap voor blijven. Risicobeheersing en dito informatieverstrekking hierover vereisen goede IT voorzieningen. Dashboards met KPI’s over de geleverde prestaties of managementinformatie met een voorspellend karakter mogen niet meer ontbreken bij de moderne dienstverleners. Reden om actie te ondernemen om schade te voorkomen.

Veel dienstverleners laten hun ontwikkelkansen nog onbenut.

Herkent u dit probleem?

Jongbloed Strategen helpt u graag deze ontwikkelkansen te benutten. Met een beproefde aanpak komen we samen tot concrete ontwikkelacties, zorgen we voor de realisatie en verankering binnen uw organisatie. Plan hier uw entreegesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap