Even geduld aub...

klimaatverandering
              energietransitie

faalkosten reductie
       procesoptimalisatie
digitalisering

Actuele ontwikkelingen in de Bouw

Naast de woning- en utiliteitsbouw, staat ook de grond-, water- en wegenbouw de komende jaren voor grote uitdagingen. Het klimaatakkoord en de energietransitie vragen om flinke investeringen in de ondergrondse infrastructuur. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer met lange droge periodes én zware regenbuien, waardoor aanpassingen van kanalen, gemalen en waterbergingen nodig zijn. Ook fileknooppunten en achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en snelwegen moeten worden aangepakt. Stikstof zorgt er echter voor dat nieuwe grote infraprojecten worden uitgesteld.

In de GGW sector gaat veel aandacht uit naar het toekomstbestendig bouwen met biobased materialen. Dit vraagt om een aanpassing. Hoewel in de bouwsector de zogenaamde faalkosten al gemeengoed en ingecalculeerd worden, zullen de nieuwe ontwikkelingen geheid lijden tot een stijging van deze faalkosten. Veel van deze faalkosten kunnen “eenvoudig” worden voorkomen. Deze ontwikkelkans wordt vaak onbenut gelaten. Een gemiste kans, vinden wij van Jongbloed Strategen. Een onderzoek naar de verspillingen met de mensen van werkvloer geeft het inzicht in de ontwikkelkansen en geeft munitie voor de ombuiging.

Herkent u dit probleem?

Bent u benieuwd naar uw ontwikkelkansen? Jongbloed Strategen helpt u graag deze ontwikkelkansen te benutten. Met een beproefde aanpak komen we samen tot concrete ontwikkelacties, zorgen we voor de realisatie en verankering binnen uw organisatie. Plan hier uw entreegesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap