Even geduld aub...

Uitvoering

Bij het optimaliseren van onze processen volgen we de volgende principes:

❖ Klant als uitgangspunt

❖ Processen in dienst van onze doelen

❖ Informatie betrouwbaar en toekomstgericht

❖ Efficiënt gebruik van middelen

❖ Mensen als succesfactor

    

De volgende thema's worden uitgediept:

❖ leiderschap en cultuur| ernwaarden in de praktijk

❖ procesoptimalisatie | beheers de processen

❖ digitale transformatie | automatiseer de processen

❖ managementinformatie | van verantwoording naar sturen en voorspellen

❖ duurzame inzetbaar | strategisch plannen van personeel

  

Om de processen te kunnen optimaliseren moeten de verspillingen in kaart worden gebracht. Deze vormen van verspillingen kennen we:

❖ Overproductie treedt op wanneer processen doorgaan met werken terwijl ze zouden moeten stoppen. Het resultaat van overproductie is voorraad dat niet wordt afgenomen.

❖ Transport is een vorm van verspilling als het gaat om onnodig verplaatsen van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en informatie. Transport kost tijd waarin geen waarde wordt toegevoegd en diverse waardeverminderenderisico’s tijdens transport te identificeren zijn.

❖ Voorraad is een vorm van verspilling als het gaat om (geen) beschikbaarheid over grondstoffen, halffabricaten eindproducten en informatie die (niet) (direct) nodig zijn voor klantorders. Het is onnodig om het voor te financieren en het kost verder onnodige opslagruimte en handling.

❖ Wachten wordt veroorzaakt doordat een proces stroomopwaarts niet op tijd levert. Deze wachttijd wordt vaak opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen. Mensen, materialen, hulpmiddelen en/of informatie zijn niet beschikbaar (voor gebruik), terwijl het proces erom vraagt.

❖ Talent is een vorm van verspilling indien de kennis en kunde van een medewerker niet of te weinig is afgestemd op de functie. Te weinig of te weinig talent zal voor die functie niet duurzaam zijn door het risico op ontevreden en ongemotiveerde medewerkers. Afgeleide risico’s zijn o.a. foute invoer van gegevens, miscommunicatie (jargon) en te dure krachten voor ‘eenvoudig werk’.

❖ Defecten zijn verspillingen als producten/diensten niet voldoen aan de klantspecificaties. Deze verspillingen brengen (verborgen) kosten met zich mee door herstelwerk, afval, retourzendingen, klachten afhandeling en verloren verkopen. In administratieve processen kunnen fouten ontstaan doordat er met verkeerde informatie wordt gewerkt.

❖ Beweging is een vorm van verspilling indien onnodige bewegingen worden gemaakt door mensen of machines door een niet optimale inrichting van de werkplek.

❖ Overwerken is een vorm van verspilling van overbodige processtappen. Uitgangspunt is alles in een keer goed. Te denken valt aan herstelwerk, dubbele gegevensinvoer en verwerking in verschillende systemen.

Met de bevindingen uit deze analyse stellen we nieuwe start-tot-einde processen op en verwerken we de oplossingen om de verspillingen te verminderen of liever te voorkomen. De nieuwe werkwijze vraagt veel aandacht. Een investering in mensen en middelen. In stap 2 Leren ontwikkelen gaan we hier samen mee aan de slag. Actiegericht. 

Terug naar strategisch scannen.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap