Even geduld aub...

Marktpositie

❖ Marktgericht werken

❖ Product-Markt combinaties en waardeproposities

❖ Klantgerichtheid

❖ Wet- en regelgeving

❖ Innovatiekracht 

    

Wat leveren we, hoe worden we gezien en wat moeten we doen als gevolg van de veranderende wetgeving, wensen en eisen van afnemers en andere stakeholders?

❖ Werken in de keten vraagt afstemming met stakeholders.

❖ Onderzoek naar PMCs geeft inzicht in het verband tussen de producten en markten en in de herkomst van het rendement.

❖ Waardeproposities zijn het onderscheidend vermogen waarom een klant onze producten/diensten prevaleert boven die van de concurrent.

❖ Verdiencapaciteit - de te verwachten waarde verbonden aan de uitbating van een product/ dienst.

❖ De interne analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de organisatie.

❖ De externe analyse geeft inzicht in trends, concurrentie en andere omgevingsvariabelen.

❖ Stakeholders – het in beeld hebben van de belangen en afhankelijkheden van de verschillende belanghebbenden.

❖ Innoveren in de keten, in de interne processen en/ of in het product(assortiment) vereist lenigheid.

Terug naar strategisch scannen.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap