Even geduld aub...

Identiteit

❖ Statuut (familie/ eigenaar) 

❖ Kennis en kunde  

❖ Strategieontwikkeling  

❖ Reputatie  

❖ Verantwoorden ondernemen 

                    

Aan de basis van het strategisch kader staat de identiteit van de onderneming/organisatie. Wie zijn we, wie willen we zijn, waarom bestaan we en waar geloven we in. Om onze continuïteit te waarborgen moeten we blijven werken aan onze reputatie en is verantwoord ondernemen een must. De identiteit bestaat uit de volgende bouwstenen: 

❖ Statuut – elementaire afspraken over de waarden van de familie/eigenaar, de verdeling van het eigendom, procedure voor het aanstellen van directieleden, afspraken over de rolverdeling, dividendbeleid, procedure voor de bedrijfsopvolging, bestuursstructuur. 

❖ De missie bepaalt waar de onderneming voor staat en welke activiteiten passend zijn. 

❖ De visie is het streefbeeld op de lange termijn. Beschrijving wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de markt/maatschappij wil leveren. De visie wordt vastgelegd en vastgesteld voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Periodiek wordt beoordeeld of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie van de organisatie. 

❖ Ambities en strategische doelengevenzicht op de route en het tempo op weg naar het streefbeeld. 

❖ Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden die de familie, de eigenaar en/of bestuur hebben over de wijze waarop de dagelijkse dienstverlening en bedrijfsvoering wordt uitgevoerd. 

❖ Strategie is het uitvoeringsplan van de bestaande dienstverlening en bedrijfsvoering aangevuld met de uitvoering van de aanstaande programma's en projecten. 

Terug naar strategisch scannen.

  

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap