Even geduld aub...

Marktpositie

 • Product-Markt combinaties en waardeproposities
 • Verdiencapaciteit
 • Concurrentie
 • Wet- en regelgeving
 • Trends
 • Stakeholders

Wat leveren we, hoe worden we gezien en wat moeten we doen als gevolg van de veranderende wetgeving, wensen en eisen van afnemers en andere stakeholders?

 • Onderzoek naar PMCs geeft inzicht in het verband tussen de producten en markten en in de herkomst van het rendement.
 • Waardeproposities zijn het onderscheidend vermogen waarom een klant onze producten/diensten prevaleert boven die van de concurrent.
 • Verdiencapaciteit - de te verwachten waarde verbonden aan de uitbating van een product/ dienst.
 • De interne analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de organisatie.
 • De externe analyse geeft inzicht in trends, concurrentie en andere omgevingsvariabelen.
 • Stakeholders – het in beeld hebben van de belangen en afhankelijkheden van de verschillende belanghebbenden.

Jongbloed Strategen