Even geduld aub...

Identiteit

  • Familie/ Eigenaarsstatuut
  • Missie
  • Visie en ambities
  • Strategische doelen
  • Stakeholders  

Wie zijn we, wie willen we zijn, waarom bestaan we en waar geloven we in?

Wat is onze visie, ambities en strategische doelen?

Het strategisch kader wordt gevormd door middel van een analyse op de volgende onderdelen en bestaat van de volgende bouwstenen:

❖Familiestatuut – de normen, waarden en rendementseisen vanuit de familie (als eigenaar) geven kaders mee waarbinnen de ambitie en strategische keuzes moeten worden gedefinieerd.
❖De missie bepaalt waar de onderneming voor staat en welke activiteiten passend zijn.

Visie: de stip op de horizon van vijf jaar

Beschrijving wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de markt/maatschappij wil leveren. De visie wordt vastgelegd en vastgesteld voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Periodiek wordt beoordeeld of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie van de organisatie.

Strategische doelen: de route naar de stip toe

Wat zijn de (ontwikkel)thema’s en pijlers die als bouwstenen de realisatie van de visie mogelijk (moeten) maken. De bouwstenen hebben betrekking op de marktpositionering en/of bedrijfsvoering.

Jongbloed Strategen