Even geduld aub...

"Ik heb het gevoel van de ondernemer naast de ondernemer. Dat levert de goede gesprekken en ideeën op. Ik hou van eenvoud, een praktische instelling en oplossingsgericht. Daarin vinden we elkaar."

Co Verburg | DGA www.wastoren.nl

Cogas in Almelo

Referent

Koen Kamphuis

Teamleider Informatievoorziening

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING
Zoals de hele energiemarkt een transitie doorgaat of moet doorgaan, geldt dit natuurlijk ook voor marktpartijen die hier een belangrijke rol in hebben. Cogas is als Regionale Netbeheerder nog traditioneel hiërarchisch ingericht en heeft zichzelf ten doel gesteld om een moderne organisatie neer te zetten waarbij een betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke werkgever strategische pijlers zijn.

OPDRACHT – OPLOSSING
Het programma ORION omvat de projecten om de gewenste organisatorische transitie vorm en inhoud te geven. Binnen Cogas waren we het snel met elkaar eens dat een aantal lastige ingeslepen kwesties beslecht moesten worden om bestaande patronen te doorbreken.

Het project Procesmanagement is de spreekwoordelijke kurk waar het programma ORION op drijft. Een verbeterde eenduidige werkwijze volgens het end-to-end principe waar we van een “binnen naar buiten” naar een “buiten naar binnen” werkwijze overstappen. De klant is leidend. Vernieuwde processen in nieuwe systemen en nieuwe rollen vormen belangrijke onderwerpen bij deze transitie.

ADVIES EN BEGELEIDING

Binnen Cogas huren we relatief veel externe ervaring en deskundigheid in bij verandertrajecten. Dit doen we al jaren zo en dat bevalt ons goed. Bepaalde expertise tegen een betaalbaar tarief is schaars. Erik Lammers is aangesteld als projectmanager Procesmanagement en heeft aan de basis gestaan van het ontwerp en uitvoering van onze end-to-end processen.

Vakmanschap is meesterschap is een oud credo van een bekend regionaal biermerk. Dit credo geldt zeker ook voor Erik. Hij heeft kennis van processen en systemen, houdt zich aan de (project)afspraken als het gaat om deadlines en budgetten en weet de verwachtingen waar te maken. Als teamleider Informatievoorziening en a.i. programmamanager hebben we altijd goed samengewerkt, stond kwaliteit bovenaan en hebben we vooral ook veel lol gehad. Heb je een interim-opdracht of wil je projectondersteuning op strategisch en tactisch vlak dan beveel ik Erik van harte aan.

www.wastoren.nl

Referent

Co Verburg

DGA

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING
Wastoren is een relatief jong bedrijf en producent vanmeubelen voor wasmachines en drogers. Wastoren heeft een sterke regionale binding met internationale allure. De meubelen worden via retailers (B2B) en rechtstreeks aan klanten via webshops in Europa en Australië geleverd. De export naar andere continenten volgt snel. Elk kanaal en elk land vraagt om een eigen benadering. Dit is telkens maatwerk. De dynamiek van de nationale en internationale handel voor zowel de B2B als B2C markt vereist (bijna) dagelijkse aanpassingen in de strategie en operationele bedrijfsvoering.

Vragen die ons iedere dag bezig houden zijn: hoe realiseren we onze plannen? Hoe benutten we de marktkansen? Hoe werken we in de productie-logistieke keten optimaal samen? Hoe beperken we onze verspillingen?

OPDRACHT – OPLOSSING
Als DGA van ons familiebedrijf heb ik behoefte om te sparren. Een frisse blik van buitenaf die me vragen stelt, en belangrijker nog, meedenkt over oplossingen. Ik wil doorontwikkelen. Dat geeft de basis voor de toekomst.

ADVIES EN BEGELEIDING
Ik ken Erik Lammers al een lange tijd. Ooit samen getennist en nu – als de agenda het toelaat – samen op de golfbaan. Erik kent mijn gezinsleden en is nauw betrokken bij mijn zakelijke en privé beslissingen waar ik voor sta. Samen zorgen we voor een gezonde balans tussen zakelijkheid en de menselijke maat.

Bij Erik heb ik het gevoel van “de ondernemer naast de ondernemer”. Dat levert de goede gesprekken en ideeën op. Ik hou van eenvoud, een praktische instelling en oplossingsgericht. Daarin vinden we elkaar.

Met Wastoren staan we aan het begin van nog vele ontwikkelingen. Ik blijf Erik uitdagen. Erik daagt mij uit. En niet alleen zakelijk. Ook op de golfbaan gaat die onderlinge strijd door!

GR SWB MT in Hengelo

Referent

Dianne Span

Directeur Middelen & Control

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING

Als gevolg van interne en externe ontwikkelingen werd tussen de verschillende bedrijfsonderdelen niet optimaal meer samengewerkt. Betrouwbare (management)informatie ontbrak en de innovatieve ICT slagkracht bleek onvoldoende om dit te herstellen.

OPDRACHT – OPLOSSING

Als een meerjarig programma met verschillende projecten zijn wij aan de slag gegaan met de IT-strategie, verdere digitalisering en (management)informatie. Onze werkwijze is gewijzigd van een afdelingsgewijze naar een procesgerichte benadering van “klantvraag” tot “product c.q dienst”. De informatievoorziening is in lijn met deze nieuwe procesgerichte benadering opgemaakt. Met de nieuwe IT Cloud strategie zijn de verouderde eilandoplossingen vervangen door centrale, bedrijfsbrede IT voorzieningen. 

Onze nieuwe werkwijze heeft invloed op de uitvoerende en ondersteunende processen met bijbehorende systemen, maar nog meer op de betrokken mensen. Risico’s komen anders te liggen en de rolverdeling verandert.   

ADVIES EN BEGELEIDING

Onze bedrijfsadviseur Erik Lammers is vanaf het eerste moment betrokken en heeft ons tijdens het programma onderverdeeld in projecten begeleid. Erik is scherp en heeft een no-nonsense pragmatische aanpak. Erik is het aanspreekpunt voor ons als Directie. Hij nam ons mee naar onze stip op de horizon. 

Erik schakelt deskundig met de projectteamleden en professionals in de lijnorganisatie en weet de complexe onderwerpen eenvoudig over te brengen. Erik is all-round organisatieadviseur met brede bedrijfskundige kennis van processen, systemen en informatievoorziening. Hij heeft gevoel voor financiën en oog voor de mens.


Ankerslot

Referent

Tom van Verseveld

Manager Marketing & Sales

OPDRACHT - PROBLEEMSTELLING

Binnen onze organisatie bestaat de behoefte om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening, zijnde het ontwerpen, verkopen en produceren van cilindersloten, doorlopend te maximaliseren voor zowel onze klanten als voor onszelf. Als managementteam hebben we de indruk dat het beter kan en willen deze kansen graag benutten.

OPDRACHT – OPLOSSING

Met een LEAN-achtige aanpak zijn de bestaande werkprocessen tegen het licht gehouden, zijn oplossingen bedacht om verspillingen van wachten, overwerken en bewegingen te minimaliseren en is een verbeterplan met concrete acties opgemaakt. De scope beperkte zich overigens niet alleen tot de interne organisatie, ook de samenwerking met leveranciers en klanten is nu beter op elkaar afgestemd. Digitalisering en automatisering zijn ingezet om aan dit verbeterprogramma invulling te geven. 

ADVIES EN BEGELEIDING

Wij hebben Erik Lammers gevraagd om met dit verbeterplan te helpen. Erik is actief op het snijvlak van bedrijfskunde en IT. Erik is doortastend, durft door te vragen en wil de vraag achter de vraag weten. Hij weet de hoofdzaken goed van de bijzaken te onderscheiden, waardoor het voor betrokkenen begrijpbaar en behandelbaar is. Weet daarbij theoretische modellen pragmatisch te gebruiken. Focus op kwaliteit, gericht op het resultaat met de menselijke maat en heeft grip op de veranderingen.

Zelf vind ik het prettig dat Erik verplichtingen durft aan te gaan zoals fixed fee opdrachten. Dit getuigt van ervaring en deskundigheid. Dus wil je eens een frisse, maar kritische blik (van buitenaf) om de verspillingen in kaart te hebben en creatieve ideeën te horen voor verbeteringen, dan raad ik aan om eens een bakkie te doen met Erik Lammers.

Jongbloed Strategen - Sitemap