Even geduld aub...

Strategisch scannen - dromen maken we werkelijkheid

Strategisch scannen valt uiteen in een onderzoek naar de IDENTITEIT, MARKTPOSITIE en UITVOERING. De onderzoeksresultaten geven inzicht in sterktes en zwaktes van de onderneming, kansen die benut moeten worden en bedreigingen die het hoofd moeten worden geboden. De resultaten laten zich vertalen in een strategie om te leren ontwikkelen aan de hand van strategische thema’s en ontwikkelprogramma’s.

Identiteit

Onze identiteit is dat wat ons uniek of eigen maakt. Het zegt iets over wie we zijn, waarom we bestaan en waar we in geloven. Om onze continuïteit te waarborgen moeten we blijven werken aan onze reputatie en  is verantwoord ondernemen een must. De ontwikkelkansen worden geïnventariseerd door onderzoek op de volgende vragen:

❖ Zijn de elementaire afspraken over eigendom, zeggenschap, uitdienstreding en opvolging gemaakt?

❖ Wat is onze missie en visie?

❖ Wat zijn onze ambities en strategische doelen?

❖ Wat zijn onze kernwaarden, kennis en kunde van onze mensen?

❖ Welke strategie volgen we op weg naar ons streefbeeld?

  

Marktpositie

Onze marktpositie en positionering zegt iets over de wijze waarop we vanuit de klantbehoefte werken, hoe we samenwerken met andere marktpartijen en de wijze waarop we ons aanpassen aan de veranderende omgevingsfactoren. De ontwikkelkansen worden geïnventariseerd door onderzoek op de volgende vragen:

❖ Wat leveren we, hoe worden we gezien en waar moeten we op letten om de klant tevreden te stellen?

❖ Wat moeten we doen als gevolg van de veranderende wetgeving, veranderende technische mogelijkheden en veranderende wensen en eisen van afnemers en andere stakeholders?

❖ Welke samenwerkingen in de keten of andere innovaties dragen bij aan een betere positie?

❖ Welke strategie volgen we om de gewenste marktpositie te verkrijgen en te behouden?

Uitvoering

Bij de uitvoering draait het om een excellente dienstverlening en een efficiente bedrijfsvoering om onze continuïteit veilig te stellen.  De ontwikkelkansen worden geïnventariseerd door onderzoek op de volgende vragen:

❖ Welke leiderschap- en managementstijl is het best passend?

❖ Welke verspillingen komen we in de processen tegen?

❖ Welke kansen laten we onbenut als het gaat om digitale optimalisatie, gebruik van managementinformatie of talenten van onze mensen?

❖ Welke strategie volgen we om de verbeteringen in de uitvoering te realiseren?

  

Het échte werk begint in fase 2 leren ontwikkelen

Op basis van de strategische scan resultaten worden de ontwikkelthema’s uitgewerkt in programma’s en projecten met concrete acties. Stapsgewijs worden resultaten geboekt en gevierd. De nieuwe werkwijze is pas gerealiseerd als de projecten zijn omgezet in de werkprocessen. Met discipline worden de processen voortdurend geoptimaliseerd.

  

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Identiteit

Dit is wat ons uniek of eigen maakt ...

Marktpositie

Voordurende aandacht voor de klant om van waarde te zijn

Uitvoering

Excellente dienstverlening en efficiente bedrijfsvoering

Jongbloed Strategen - Sitemap