Even geduld aub...

                

Leren ontwikkelen in de praktijk

Om verschillende uiteenlopende redenen willen organisaties zich ontwikkelen. De strategische scan maakt duidelijk op welke thema’s de ontwikkeling moet plaatshebben.

Bij Jongbloed Strategen vinden wij het niet meer dan vanzelfsprekend dat organisaties de ontwikkelkansen willen benutten. De ontwikkelkansen worden pas goed benut indien het management samen met de collega’s van de afdelingen deze ontwikkelingen beleven en uitvoeren. Het benutten van de ontwikkelkansen is teamwork. De ontwikkeling is gericht op de individuele professionals en het team waar in gewerkt wordt zodat de organisatie als geheel de voordelen merkt.

Het proces van het benutten van de ontwikkelkansen wordt projectmatig uitgevoerd. Vanuit strategische thema’s volgen de ontwikkelprogramma’s, projecten en concrete acties. Leren ontwikkelen doen we in drie stappen: Organiseren, Activeren en Borgen.

Organiseren. Activeren. Borgen.

Jongbloed Strategen helpt u om de ontwikkeling te organiseren, te activeren en te borgen. Daarbij doen wij geen loze beloftes: ons werk is pas klaar wanneer de ontwikkelprojecten opgenomen zijn in de dagelijkse werkprocessen.

Jongbloed Strategen schrijft geen belachelijke rapporten, maar leren u en uw teamleden de ontwikkelkansen te benutten. Op basis van de ontwikkelbehoefte wordt het ontwerp en het plan opgemaakt. Tijdens de zogenaamde garagebijeenkomsten worden de projectteamleden getraind om de projectproducten op te leveren. Jongbloed Strategen adviseert en begeleidt bij het tot stand brengen van deze projectproducten. Individueel of in teamverband.

Als alles is ingericht organiseert het projectteam een startbijeenkomst om zo draagvlak voor de geactiveerde ontwikkeling te creëren. Dit kan een enkele informatiesessie zijn, maar ook trainingen, workshops en/of e-learningprogramma’s. En natuurlijk houdt het hier niet op. Het projectteam gaat aan de slag met de uitvoering voor een voortdurende procesoptimalisatie. Voor de activatie van de ontwikkeling kan gebruikt gemaakt worden van de ervaring van Jongbloed Strategen. Uiteraard maken we ook gebruik van de creativiteit, kennis en ervaring van uw eigen organisatie.

Plan. Do. Check. Act.

De winkel blijft open tijdens de verbouwing. Dit geldt ook voor uw organisatie. De resultaten van de ontwikkeling die in projecten worden gerealiseerd moeten worden opgenomen in de dagelijkse bedrijfsvoering en dienstverlening. Waar de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling ligt bij de projectleiding, ligt de verantwoordelijkheid van het uitvoeren van de dagelijkse operatie bij het lijnmanagement. Dit verloopt meestal via een Plan. Do. Check. Act. - achtig principe. Er vindt nauwe samenwerking en afstemming tussen beide teams plaats zodat de verbeteringen worden verankerd en blijvend worden geoptimaliseerd.

Meer weten? Plan hier uw entreesprek.

PRAKTIJKCASES

Klantverhalen   |  KlantvragenKlantsectoren   |   Klant worden  |

Onze aanpak    |    Strategische thema's   |   Projecten uitgelicht    | 

Jongbloed Strategen - Sitemap